Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Azylový dům MáTa

Název poskytovatele: MáTa pro rodinu, z.s.
Adresa:Lochotínská 37, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 423 973, 724 667 638
E-mail:

info@mataprorodinu.cz

Webové stránky:

www.mataprorodinu.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:azylové domy
Finanční náročnost:Za úhradu: 90 Kč dospělý/den, 60 Kč 1-2 děti/den, 40 Kč každé další dítě/den.
Právní subjektivita:spolek
IČ:4668065


Komu je služba určena:
• rodiči nebo osobě starší 18 let, které jsou děti svěřeny do péče a jejím dětem
• těhotným ženám starším 18 let
• rodinám s dětmi (s ohledem na zachování důstojného bydlení a soukromí všech klientů pouze v případě volného bytu s vlastním sociálním příslušenstvím)

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je poskytovat pomoc spojenou s přechodným ubytováním dospělým osobám a jejich dětem v nepříznivé sociální situaci:
• poskytnutí podpory při prosazování práv a zájmu klientů a dětí
• pomoc při řešení jejich problémů
• pomoc při zajištění stravy
• vytváření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
• poskytnutí ubytování
• umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla a podporování rozvoje a získávání nových schopností a dovedností klientu i dětí vedoucí k posílení jejich soběstačnosti a samostatnosti
• vytváření podmínek pro podporu vzájemných vztahů klienta a dítěte
• obnovení a upevnění kontaktu s vlastní rodinou
• získání vlastního vhodného bydlení mimo sít azylových domů

Cílem je zajistit bezpečí a zázemí na dobu nezbytně nutnou, zpravidla nepřesahující 1 rok, během které má klient sociální služby možnost řešit svoji nepříznivou sociální situaci a uspořádat si své životní podmínky.

Praktické informace:
Bezbariérovost: NE
Nepřetržitý provoz