Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Přednášková a edukační činnost

Název poskytovatele: Mamma HELP, z.s.
Adresa:Sedláčkova 14, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 607 049 787
E-mail:

stanislava.absolinova@mammahelp.cz; plzen@mammahelp.cz

Webové stránky:

www.mammahelp.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:zájmové činnosti a vzdělávání
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:spolek
IČ:70099880


Komu je služba určena:
Zdravé ženské populaci.

Stručná charakteristika poskytované služby:
• organizování vzdělávacích akcí a medializačních kampaní zaměřených na prevenci rakoviny prsu
• přednášková činnost pro skupiny dospělých žen a studentek ve školách
• multimediální prezentace a nácvik samovyšetření na fantomovém modelu
Posluchačky získají informace o preventivním screeningovém programu, kontakty na mamodiagnostická centra, přehled o výskytu karcinomu prsu v ČR, o způsobech léčby a možnostech prevence. Lektorkami jsou vyléčené onkologické pacientky s certifikátem edukátorky, pravidelně proškolované odborníky z Asociace mamodiagnostiků ČR.

Praktické informace:
Přednášky pořádáme podle objednávek v prostorách zájemců nebo v centru na uvedené adrese. Formulář pro objednání přednášky je ke stažení na www.mammahelp.cz, v nabídce Přednášky pro veřejnost.