Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Odbor státní sociální péče

Název poskytovatele: Magistrát města Plzně
Adresa:Martinská 2, 306 32 Plzeň
Kontaktní telefon: 378 033 301, 378 033 300
E-mail:

posta@plzen.eu

Webové stránky:

www.plzen.eu

Forma poskytování:
Druh služby:---
Finanční náročnost:---
Právní subjektivita:---
IČ:---


Charakteristika
Odbor státní sociální péče MMP poskytuje klientům na území obcí Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov odborné sociální poradenství pro rodiny, pro seniory, občany těžce zdravotně postižené a osoby v obtížné životní situaci, např.: 
• sociálně-právní ochrana dětí a pomoc při řešení nepříznivé rodinné situace
• sociální poradenství a pomoc při uplatnění žádostí o dávky
• zprostředkování sociálních služeb
• pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu zdravotního postižení, způsobu života, příjmové nedostatečnosti nebo jiné sociální události
• doprovody na jednání s institucemi, úřady a dalšími subjekty
• ustanovení zvláštního příjemce a výkon veřejného opatrovníka