Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Odbor bytový, Oddělení sociální práce a dostupného bydlení

Název poskytovatele: Magistrát města Plzně
Adresa:Jagellonská 8, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 378 032 222
E-mail:

Bydleniplzen.eu

Webové stránky:

byty.plzen.eu

Forma poskytování:
Druh služby:---
Finanční náročnost:---
Právní subjektivita:---
IČ:---


Charakteristika:
Oddělení zajišťuje přímou sociální práci s rodinami a jednotlivci v sociálních bytech a na městské ubytovně (byty s komplexní podporou sociálního pracovníka). Cílem sociální práce je zajistit domácnosti odpovídající a stabilní bydlení a současně minimalizovat rizika ztráty jeho bydlení v rámci konceptu Bydlení především.
V rámci programu prevence ztráty bydlení pomáhají sociální pracovníci nájemcům městských bytů v případě, že mají dluh na nájemném. Provádí sociální šetření u osob, které se nachází v nepříznivé životní situaci nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením a bytovou nouzí a za tímto účelem vstupují do obydlí, v němž osoba žije. Provádí sociální depistáž (šetření v terénu) zaměřenou na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě s ohledem na bytovou nouzi.
Koordinuje naplňování Koncepce dostupného a sociálního bydlení statutárního města Plzně na roky 2019 – 2022 včetně zpracovávání potřebných analýz a metodických dokumentů.