Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení

Název poskytovatele: Magistrát města Plzně
Adresa:náměstí Republiky 16, 306 32 Plzeň
Kontaktní telefon: 378 032 250
E-mail:

prusaa@plzen.eu

Webové stránky:

www.bezpecnaplzen.eu

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:---
Finanční náročnost:---
Právní subjektivita:---
IČ:---


Charakteristika:
Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP je garantem a koordinátorem projektu Bezpečná Plzeň. Cílem projektu je úzká spolupráce mezi městem, Policií České republiky a městskou policií při řešení bezpečnostních problémů na území města. Ty se týkají celé škály služeb a problematiky, související například s dopravní situací, cizinci nebo menšinami.
Projekt jasně specifikuje odpovědné pracovníky za bezpečnost v konkrétních lokalitách města a zjednodušuje vzájemnou komunikaci s občany. Prostřednictvím webu www.bezpecnaplzen.eu tak mohou například nahlásit kyberšikanu, najít kontakt na organizace pomáhající obětem trestných činů, získat informace k policejním okrskům a další.
Součástí webu je i poradna, kam lidé mohou posílat své podněty a připomínky.
Další oblastí v kompetenci odboru je prevence kriminality a protidrogová prevence. V rámci Programu prevence kriminality jsou realizovány například projekty Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista, Prevence protiprávního jednání.
Finančně zajišťuje projekty Plzeňská senior akademie a Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA. Při realizaci preventivních projektů spolupracuje také s neziskovým sektorem. Odbor zajišťuje činnost orgánů města v oblasti krizového řízení, obrany a ochrany obyvatelstva. Podílí se na koordinaci Integrovaného záchranného systému (IZS) při řešení krizových situací na území města Plzně a v rámci výkonu činností pověřeného obecního úřadu i na celém správním území Plzně jako obce s rozšířenou působností.