Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Telefonická krizová pomoc Ledovec

Název poskytovatele: Ledovec, z.s.
Adresa:Ledce 1, 330 14 Ledce
Kontaktní telefon: 739 055 555, 373 034 455
E-mail:

ld@ledovec.cz

Webové stránky:

www.ledovec.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:telefonická krizová pomoc
Finanční náročnost:za cenu běžného telefonického hovoru
Právní subjektivita:spolek
IČ:26517051


Komu je služba určena:
Každému, kdo se dovolá a považuje svoji situaci za obtížnou, krizovou, mluví česky nebo se alespoň minimálně česky dorozumí.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Formou telefonické krizové intervence aktivně usilujeme o stabilizaci psychického stavu uživatelů, přinášíme psychickou podporu, nasloucháme a motivujeme k překonání jejich krize či obtížné životní situace, společně hledáme východiska ze situace, kterou neumí řešit vlastními silami.
Cílem služby je:
• aby se uživatel ve svojí obtížné, krizové situaci vyznal – získal podporu v tom, že jeho prožitky jsou běžné a normální reakce na neběžnou situaci, aby měl představu a potřebné informace o tom, jak bude svoji situaci řešit a zůstal součástí přirozeného prostředí
• stabilizace psychického stavu uživatele a zamezení toho, aby se krize prohlubovala
• uvolnění napětí, zastavení se, přehled uživatele o jeho možnostech, jak situaci řešit

Službu poskytujeme oboustranně anonymně. Délka jednoho hovoru je maximálně 60 minut, ve výjimečných případech může být tato doba přesáhnuta. Uživatel může službu využít během 24 hodin maximálně 3x.

Kromě telefonického kontaktu nabízíme základní sociální poradenství po internetu na adrese: ld@ledovec.cz – určeno pro osoby, které z nějakého důvodu nemohou využít telefonický kontakt, např. nemluví nebo neslyší.

Praktické informace:
Provozní doba:
Denně 8.00 - 24.00 hod.