Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí

Název poskytovatele: Krajský úřad Plzeňského kraje
Adresa:Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 195 164
E-mail:

posta@plzensky-kraj.czfilip.zapletal@plzensky-kraj.cz

Webové stránky:

www.plzensky-kraj.cz

Forma poskytování:
Druh služby:---
Finanční náročnost:---
Právní subjektivita:---
IČ:---


Charakteristika:
Krajský úřad Plzeňského kraje, prostřednictvím Odboru sociálních věcí, zajišťuje a plánuje rozvoj sociálních služeb na území celého Plzeňského kraje. Krajský úřad je také orgánem, který registruje nové sociální služby. Metodicky zajišťuje i oblast sociální práce, veřejného opatrovnictví, sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Nedílnou součástí je i spolupráce s organizacemi osob se zdravotním postižením a seniorskými organizacemi. V rámci odboru fungují také pozice koordinátora pro romské záležitosti, koordinátora pro oblast prevence kriminality a protidrogového koordinátora.

Praktické informace:
Kontaktní telefony:
oddělení správní a realizace projektů: 377 195 192
oddělení sociálních věcí: 377 195 586
oddělení sociálních služeb: 377 195 169