Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Lůžková hospicová a paliativní péče

Název poskytovatele: Hospic svatého Lazara, z.s.
Adresa:Sladkovského 2472/66A, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 431 381
E-mail:

hospic@hsl.cz

Webové stránky:

www.hsl.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:odlehčovací služby
Finanční náročnost:za úhradu 450 Kč/den
Právní subjektivita:spolek
IČ:66361508


Komu je služba určena:
Lidem v konečném stádiu nevyléčitelného onemocnění a jejich rodinám.

Stručná charakteristika služby:
Lůžkový hospic má svou nezastupitelnou úlohu ve chvíli, kdy umírající člověk nemůže z různých důvodů ani s odbornou pomocí prožít své poslední dny doma, a přitom chce zemřít důstojně, bez zbytečných bolestí, se zázemím pro neomezenou návštěvu rodiny a blízkých. Nemocnému i jeho blízkým garantujeme, že každý pacient u nás bude v péči týmu paliativních lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, sociálních pracovníků, ergoterapeutky, v případě zájmu také psychoterapeutky a duchovních. 

Praktické informace:
V případě zájmu o přijetí do Hospice svatého Lazara je nutno vyplnit formulář, který je ke stažení na webových stránkách www.hsl.cz, nebo k dispozici na recepci hospice (ulice Sladkovského, zastávka trolejbusu č. 12 Plzeň - Petrohrad), každý den od 8.00 do 18.00 hod.