Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Mateřské centrum

Název poskytovatele: Centrum dětí a rodičů, z.s.
Adresa:Západní 18, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 777 036 704, 728 646 656
E-mail:

cedr.plzen@seznam.cz

Webové stránky:

www.cedrplzen.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:zájmové činnosti a vzdělávání
Finanční náročnost:Za úhradu.
Právní subjektivita:spolek
IČ:64354547


Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi předškolního a školního věku z Plzně a okolí.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Centra dětí a rodičů, z.. s. je komplexní podpora rodiny a vytváření bezpečného prostoru pro harmonický rozvoj jejích jednotlivých členů:
• dopolední aktivizační programy pro rodiče s dětmi od 3 měsíců (cvičení pro rodiče s dětmi, školičkové programy, muzikoterapie...)
• vzdělávací a poradenské aktivity pro rodiče, dobrovolnický program
• zážitkové tradiční akce pro celou rodinu: kulturní (Rodinný festival, divadelní představení), sportovní (Pochody za velikonočním zajíčkem, pečenou bramborou)
• vzdělávací aktivity pro děti od 3 let (výuka výtvarné výchovy a anglického jazyka, atletická a hudební přípravka)
• letní příměstské tábory (od 4 let) sportovně a výtvarně zaměřené

Praktické informace:
Provozní doba: Po - Pá dle rozvrhu aktivit (viz web) So - jednorázové akce dle programu
Bezbariérovost: ano
Dostupnost: MHD - tramvaj č. 1 a 4, autobus č. 30, parkoviště před areálem školy.