Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Sociální poradenství pro pacienty a rodinné příslušníky

Název poskytovatele: Fakultní nemocnice Plzeň, Oddělení sociální péče
Adresa:alej Svobody 80, 304 60 Plzeň; Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 103 256, 377 401 543
E-mail:

weinfurterova@fnplzen.cz

Webové stránky:

www.fnplzen.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:poradenství
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:samostatná příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR
IČ:00669806


Komu je služba určena:
Pacientům lůžkové a ambulantní složky FN Plzeň všech věkových kategorií, jejich rodinným příslušníkům, rodičům ambulantně léčených nebo hospitalizovaných dětí.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytujeme odborné sociální poradenství a pomoc dle individuálních potřeb pacientů, včetně zajištění vhodné terénní nebo pobytové sociální a zdravotní služby před propuštěním z FN. K vyžádání služby nepotřebujete žádné doporučení. Hospitalizovaní pacienti si mohou poradenství vyžádat např. prostřednictvím ošetřujícího lékaře nebo sestry, poté je navštívíme na příslušném oddělení. Ambulantním pacientům a rodinným příslušníkům pacientů doporučujeme předchozí objednání. Naše telefony jsou vybaveny záznamníkem, v době naší nepřítomnosti (práce u hospitalizovaných pacientů) je možno zanechat vzkaz se jménem, tel. číslem a požadavkem.