Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Program Sanace rodiny

Název poskytovatele: DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.
Adresa:Černická 9, 301 00 Plzen
Kontaktní telefon: 734 754 049, 733 733 061
E-mail:

domus@domus-cpr.cz

Webové stránky:

www.domus-cpr.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Finanční náročnost:Zdarma.
Právní subjektivita:spolek
IČ:22842250


Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi ohroženým dlouhodobou krizovou situací.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby, poskytované rodinám s dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Poskytujeme poradenství v oblasti výchovy, výživy, nácviky konkrétních rodičovských dovedností, doprovázení do institucí, na úřady apod., sociální práci s rodinou v rozvodu, zprostředkování právního poradenství a psychologických služeb, koordinaci a management sociálních, pedagogických, psychologických a zdravotnických služeb (multidisciplinární spolupráce).

Praktické informace:
Provozní doba:
Po, St 8.30 - 17.30 hod.
Út 8.30 - 17.00 hod.
Čt 8.30 - 17.00 hod.
Pá 8.30 - 15.30 hod.

Ambulantní forma je poskytována:
Po, St 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.30 hod. v Plzni, na dalších pobočkách je ambulantní doba dostupná na webových stránkách organizace.