Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Program Náhradní rodinná péče

Název poskytovatele: DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s.
Adresa:Černická 9, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 733 733 063, 733 733 061
E-mail:

domus@domus-cpr.cz

Webové stránky:

www.domus-cpr.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:poradenství
Finanční náročnost:Zdarma.
Právní subjektivita:spolek
IČ:22842250


Komu je služba určena:
• zájemcům o pěstounskou péči či informace o ní
• osobám pečujícím a osobám v evidenci (z území Plzeňského kraje) a jim svěřeným dětem
• dítěti, které potřebuje pomoc při ochraně svého života a dalších jeho práv

Stručná charakteristika poskytované služby:
Domus – Centrum pro rodinu, z. s. doprovází náhradní rodiny v rámci dohody o výkonu pěstounské péče a nabízí jim podporu a pomoc při výchově a péči o svěřené děti. Dále podporuje principy náhradní rodinné péče a zájemce, kteří by mohli být vhodnými náhradními rodiči.
Poskytované služby v rámci dohody o výkonu pěstounské péče:
• pomoc při zajištění péče o dítě v mimořádných situacích
• právo na respitní (odlehčovací) péči, například formou dětského tábora
• poskytnutí odborné pomoci psychologu, terapeutů, speciálních pedagogů, právníků apod.
• spolupráce obou stran při naplnění zákonem stanoveného vzdělávání osob pečujících - v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok
• pomoc při zajištění kontaktu dítěte s původní rodinou a rozvíjení sounáležitosti dítěte s původní rodinou

Praktické informace:
Provozní doba:
Po a St 8.30 - 18.00 hod.
Út a Čt 8.30 - 17.00 hod.
Pá 8.30 - 14.30 hod.
Individuálně lze dojednat i jiný časový rozsah poskytování služeb.