Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Týdenní stacionář

Název poskytovatele: Domovinka - sociální služby, o.p.s.
Adresa:Úslavská 75, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 603 555 835
E-mail:

stacionar@domovinka.cz

Webové stránky:

www.domovinka.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:týdenní stacionáře
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:29123747


Komu je služba určena:
Seniorům a jejich rodinám.

Stručná charakteristika služby:
Naši zaměstnanci se 24 hodin denně snaží individuálním přístupem podporovat smysluplný a plnohodnotný život klientů, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu. Poskytujeme ubytování ve dvoulůžkových pokojích, zajištujeme celodenní stravu, pomoc s hygienou, pomoc s nácvikem chůze, pomoc při jídle. U klientů podporujeme udržení samostatnosti. Všeobecné sestry provádějí zdravotní výkony na základě indikace praktického lékaře, např. aplikace injekcí, převazy ran, odběry biologického materiálu, základní rehabilitační péči a další ošetřovatelské činnosti. Snažíme se aktivně využívat volný čas klientů, ať už procházkami, trénováním paměti, cvičením jógy, nebo vystoupeními dětí mateřských a základních škol. Několikrát ročně probíhají akce společné pro naše klienty, jejich vnoučata a děti našich zaměstnanců – Drakiáda, Mikuláš, Grilování. Sociální pracovnice může pomoci při jednání s úřady atp.

Praktické informace:
Bezbariérovost: ano
Kapacita: 29 klientů
Provozní doba: nepřetržitá