Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Sociální aktivizace

Název poskytovatele: Domovinka - sociální služby, o.p.s.
Adresa:Úslavská 75, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 603 195 840
E-mail:

hajsmanova@domovinka.cz

Webové stránky:

www.domovinka.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:29123747


Komu je služba určena:
Osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením, ohroženým sociálním vyloučením.

Stručná charakteristika služby:
Služba se věnuje převážně canisterapii a poskytujeme ji ve vymezeném čase v domácnostech klientů, ale i v zařízeních sociálních služeb – např. denním a týdenním stacionáři. Našimi zaměstnanci jsou pracovníci v sociálních službách, kteří mají certifikát kurzu odpovídající zákonu o sociálních službách a certifikát o absolvování kurzu Canisterapeutický asistent a dále sociální pracovník s požadovaným vzděláním.

Praktické informace:
Provozní doba:
pracovní dny 8.00 - 12.00 hod.