Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Pečovatelská služba

Název poskytovatele: Domovinka - sociální služby, o.p.s.
Adresa:Úslavská 75, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 731 142 252
E-mail:

hajsmanova@domovinka.cz, hartlova@domovinka.cz

Webové stránky:

www.domovinka.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:pečovatelská služba
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:29123747


Stručná charakteristika poskytované služby:
Pečovatelská služba poskytuje základní sociální služby v přirozeném domácím prostředí klienta. Zaměstnanci zajištují pomoc s hygienou, donáškou a přípravou jídla, pochůzkami, běžným domácím úklidem, dohledem, procházkami. Základem poskytování našich služeb je individuální přístup zaměstnanců ke klientům. Důležitý je laskavý, citlivý a ohleduplný postoj ke klientovi a respektování jeho soukromí. Je důležité respektovat jeho subjektivní názor a podporovat ho v uplatnění vlastní vůle při řešení nepříznivé životní situace.

Praktické informace:
Provozní doba:
denně 7.00 - 19.00 hod.