Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Denní stacionář

Název poskytovatele: Domovinka - sociální služby, o.p.s.
Adresa:Úslavská 75, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 603 555 835
E-mail:

stacionar@domovinka.cz

Webové stránky:

www.domovinka.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:denní stacionáře
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:29123747


Komu je služba určena:
Seniorům a jejich rodinám.

Stručná charakteristika služby:
Naši zaměstnanci se snaží individuálním přístupem podporovat smysluplný a plnohodnotný život klienta, který se co nejvíce přibližuje jeho běžnému životu. Zaměstnanci denního stacionáře zajištují stravu a pomoc při jejím podání, pomoc při hygieně, u klientů podporují udržení samostatnosti. Snažíme se aktivně využívat volný čas klientů, ať už procházkami, trénováním paměti, cvičením jógy nebo vystoupeními dětí mateřských a základních škol. Několikrát ročně probíhají akce společné pro naše klienty, jejich vnoučata a děti našich zaměstnanců – Drakiáda, Mikuláš, Grilování. Sociální pracovnice může pomoci při jednání s úřady apod.. Klienti mají možnost rozhodovat se o tom, jak chtějí využívat nabízenou službu. Je důležité respektovat subjektivní názor klientu a podporovat je v uplatnění jejich vůle při řešení vlastní nepříznivé situace.

Praktické informace:
Bezbariérovost: ano – hydraulický výtah
Kapacita: 5 klientů

Provozní doba:
pracovní dny 7.00 - 15.00 hod.