Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Odborné sociální poradenství

Název poskytovatele: Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.
Adresa:Sušická 33, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 733 300 455
E-mail:

hospic@domov-plzen.cz

Webové stránky:

www.domov-plzen.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:odborné sociální poradenství
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:ústav
IČ:05328586


Komu je služba určena:
Lidem v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci a jejich blízkým.

Stručná charakteristika služby:
Domov - plzeňská hospicová péče, z. ú. poskytuje odborné sociální poradenství osobám v krizi. Může se jednat o klienty hospice a o jejich rodiny, o pozůstalé, ale i o zájemce, kteří klienty hospice nejsou. Pomáháme zájemcům především orientovat se v širokém spektru sociálních a zdravotních služeb.