Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Terénní krizová služba

Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Adresa:Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 777 167 004
E-mail:

krize@dchp.charita.cz

Webové stránky:

www.dchp.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:krizová pomoc
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:49774034


Komu je služba určena:
Pomáháme lidem, jejichž život byl zasažen náhlým neštěstím. Jde o náročné životní situace, vyvolávající stav psychické nerovnováhy, ohrožení, stresu a způsobující změnu v navyklém způsobu života, kterou není člověk schopen zvládnout vlastními silami a to ani za pomoci blízkých lidí např. partnerské a rodinné problémy, ztráta blízkého, existenční krize, sebevražedné tendence.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Zajišťujeme poskytování krizové pomoci, která zahrnuje okamžitou psychickou podporu zaměřenou na problém, který krizi vyvolal. Jsme terénní služba, proto v případě potřeby intervence jezdíme přímo ke klientům do jejich přirozeného prostředí, což jsou domácnosti, zdravotnická zařízení a další místa, kde se klient cítí bezpečně pro řešení krizové situace.

Služba je provozována non stop.
Osobní konzultaci je možné dohodnout na telefonické lince 777 167 004.