Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Středisko sociální rehabilitace

Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Adresa:Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 320 621, 731 433 018
E-mail:

iveta.lukesova@dchp.charita.cz

 

 

Webové stránky:

www.dchp.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:sociální rehabilitace
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:49774034


Komu je služba určena:
Menšinám, osobám bez přístřeší a osobám v krizi, které se v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti ocitají v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožené sociálním vyloučením, popřípadě jsou sociálně vyloučené ve věkové kategorii 18-64 let. Přijetí je podmíněno svéprávností.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Středisko sociální rehabilitace usiluje u cílové skupiny osob o její uplatnění na trhu práce a tím pomáhá minimalizovat riziko sociálního vyloučení, ať již prostřednictvím přímého zaměstnávání v rámci programu rehabilitační pracovní aktivizace nebo prostřednictvím socioterapeutické podpory. Jedná se zejména o podporu při sociálním začleňování, nácvik dovedností pro obnovení soběstačnosti, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Cílem služby je začlenění uživatele do běžného života díky schopnosti zajištění legálního příjmu.

Praktické informace:
Provozní doba:
Po 7.15 - 12.00 13.00 - 14.45 hod.
Út 7.15 - 12.00 13.00 - 17.45 hod.
St 7.15 - 12.00 13.00 - 14.45 hod.
Čt 7.15 - 12.00 13.00 - 17.45 hod.
Pá 7.15 - 12.00 13.00 - 13.45 hod.