Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Potravinová a materiální pomoc

Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Adresa:Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 731 591 889
E-mail:

vojtech.pezlar@dchp.charita.cz

 

Webové stránky:

www.dchp.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:ostatní
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:49774034


Komu je služba určena:
• materiálně deprivovaným rodinám s dětmi
• osobám bez domova
• osobám ohroženým ztrátou bydlení
• neúplným rodinám s nízkou pracovní intenzitou
• dalším osobám ve vážné sociální nouzi

Stručná charakteristika poskytované služby:
Osobám z cílových skupin je poskytována potravinová a materiální pomoc a nabídnuty doprovodné aktivity v návaznosti na nepříznivou sociální situaci, za účelem podpory sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Praktické informace:
Provozní doba:
Út 14:00 – 15:00 hod - výdej pro rodiny s dětmi
St 15:00 - 16.00 hod. - výdej pro jednotlivce

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.