Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Job centrum

Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Adresa:Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 731 433 137
E-mail:

jaroslava.medunova@dchp.charita.cz

Webové stránky:

www.dchp.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:poradenství
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:49774034


Komu je služba určena:
Osobám bez domova, nezaměstnaným a zaměstnavatelům z Plzně a okolí.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Job centrum motivuje lidi bez domova a dlouhodobě nezaměstnané lidi ohrožené sociálním vyloučením k získání zaměstnání. Cílem Job centra je napomáhat nezaměstnaným lidem při hledání zaměstnání (výběru vhodného zaměstnání, přípravě životopisu, přípravě na pracovní pohovor, založení e-mailu pro elektronickou komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem atd.). Složitější případy jsou konzultovány s právníkem. Job centrum rovněž kontaktuje zaměstnavatele a vytváří databázi firem, v nichž by mohli být zaměstnáni jeho klienti.