Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Volnočasové a vzdělávací aktivity - Blízký soused

Název poskytovatele: Blízký soused, z.s.
Adresa:Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 608 645 584
E-mail:

info@blizkysoused.cz

Webové stránky:

www.blizkysoused.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:zájmové činnosti a vzdělávání
Finanční náročnost:Zdarma
Právní subjektivita:spolek
IČ:22850601


Komu je služba určena:
Znevýhodněným rodinám s dětmi z Plzně a okolních obcí se zaměřením na romskou komunitu.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Organizace pořádá výchovně-vzdělávací volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny s dětmi. Několikrát v týdnu jsou organizovány zájmové kroužky a doučování. Pro rodiny je k dispozici možnost individuálních konzultací i skupinových aktivit v rámci pravidelného klubového programu. Rodiče jsou podporováni v budování rodičovských kompetencí, k vedení dětí ke vzdělávání a k celkovému zlepšení zázemí a situace rodiny. Organizace připravuje pro rodiny kulturní, sportovní a vzdělávací akce (např. návštěvu divadla, bazénu, zoologické zahrady…). Součástí pravidelně realizovaných aktivit jsou i výlety do přírody a komunitní akce pro cílovou skupinu pořádány zaměstnanci a dobrovolníky organizace např. mikulášská besídka, vánoční a velikonoční slavnost, den dětí a další. V létě probíhají pobytové i příměstské tábory pro děti. Několikrát do roka jsou realizovány pobytové edukativní výjezdy pro rodiny s dětmi. Práce s rodinami probíhá i terénní formou v domácnostech, především u klientů žijících mimo Plzeň, kde jsou poskytovány konzultace ve vzdělávání, doučování, volnočasové aktivity a individuální edukace, asistence a poradenství. Záměrem organizace je dlouhodobá spolupráce s rodinami, díky které dochází k navázání vztahu důvěry a efektivnější a rozsáhlejší spolupráci.

Praktické informace:
Pravidelný program  a další informace o akcích nejdete na webových či facebookových stránkách, Instagramu nebo YouTube kanále.