Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Volnočasové a vzdělávací aktivity

Název poskytovatele: Blízký soused, z.s.
Adresa:Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 608 645 584
E-mail:

pavla.papa@centrum.cz

Webové stránky:

www.blizkysoused.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:zájmové činnosti a vzdělávání
Finanční náročnost:Zdarma
Právní subjektivita:spolek
IČ:22850601


Komu je služba určena:
Dětem a mládeži z rodin ohrožených sociálním vyloučením, často romského původu, převážně bydlících v blízkosti Centrálního autobusového nádraží.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Nabízíme doučování, klub deskových her, fotbalový kroužek, výtvarný a kreativní kroužek a pro předškolní a raně školní děti máme klub Písmenka a barvy, ve kterém se snažíme neformálním a zábavným způsobem pomoci dětem uspět v rámci formálního vzdělávání. Pravidelně organizujeme také celodenní výlety do přírody, zajímavé motivační aktivity (návštěva ZOO, bazénu, Laser game, divadla...) a letní tábory skautského typu. Naším hlavním cílem je pomoci dětem vybudovat hodnotový systém na základě křesťanských zásad a motivovat je k vlastní snaze důstojně se zařadit do společnosti a vědomě se vyhýbat patologickým jevům. Na Velikonoční a Vánoční slavnosti vždy předvádíme, co jsme se naučili.
Přirozeným pokračováním služby je práce s rodinami těchto dětí. Máme mnoho přirozených kontaktu s rodiči našich dětí, které využíváme k osobním rozhovorům na téma péče o děti, cíle výchovy atd. Velkou radost máme z nově vzniklého klubu maminek, na kterém s maminkami vyrábíme dekorativní předměty, chodíme s dětmi na motivační aktivity (bazén, divadlo, ZOO...) nebo jim přerozdělujeme oblečení, které nám někdo za tímto účelem daruje (tato služba je nepravidelná a okrajová).