Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Intervenční centrum Plzeňského kraje

Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Adresa:Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 777167004
E-mail:

ic@dchp.charita.cz

Webové stránky:

www.dchp.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:intervenční centra
Finanční náročnost:zdarma.
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:49774034


Komu je služba určena:
• osobám ohroženým domácím násilím
• příbuzným a osobám blízkým, které podporují ohroženou osobu v řešení situace spojené s domácím násilím

Stručná charakteristika poskytované služby:
Intervenční centrum poskytuje komplexní podporu lidem ohroženým domácím násilím:
• osobní a telefonické konzultace ženám a mužům ohroženým domácím násilím, jejich rodinám a blízkým
• psychickou podporu a krizovou intervenci
• sociálně-právní poradenství
• doprovod a pomoc při jednání s institucemi a úřady
• zprostředkování azylového ubytování
• důležité informace a kontakty

Praktické informace:
Bezbariérovost: lze zajistit.
Ostatní: poskytujeme ambulantní a terénní pomoc.

Provozní doba:
ambulantní forma: Po - Pá 9.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.00 hod. (není nutné se předem objednávat)
terénní forma: Po - Pá 8.00 - 12.30 hod., 13.00 - 16.00 hod.