Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dům sv. Vincence

Název poskytovatele: Diecézní charita Plzeň
Adresa:Na Hradčanech 19, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 731 433 018
E-mail:

iveta.lukesova@dchp.charita.cz

 

Webové stránky:

www.dchp.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:ostatní
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:49774034


Komu je služba určena:
Ubytování v Domě sv. Vincence je určeno primárně pro úspěšné uživatele Střediska sociální rehabilitace a dalších služeb charity v plzeňské diecézi.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Podmínkou pro přijetí je plná mobilita a samoobslužnost a dostatečný příjem na úhradu nákladů spojených s ubytováním. Jedná se o ubytování na přechodnou dobu, základní doba by tedy neměla přesahovat jeden rok, ale může být prodloužena ze závažných důvodů, jako např. splácení exekucí.

Praktické informace:
K dispozici je 9 bytových jednotek - 7 garsonek a 2 byty 1+1.

Platba za ubytování:
garsonka - 5 500 Kč/měsíc/1 osoba - 2. dospělá osoba + 2 000 Kč/měsíc - dítě + 500 Kč/měsíc
byt 1+1 - 7 000 Kč/měsíc/1 osoba - 2. dospělá osoba + 2 000 Kč/měsíc - dítě + 500 Kč/měsíc


Platba za ubytování je konečná, žádné další poplatky se nehradí.