Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Ergoterapie Plzeň

Název poskytovatele: Ergoterapie Plzeň s.r.o.
Adresa:Nepomucká 1347/148, Plzeň
Kontaktní telefon: 777 717 282
E-mail:

info@ergoterapieplzen.cz

Webové stránky:

www.ergoterapieplzen.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:zdravotní služby, ošetřování
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:zdravotní právnická osoba
IČ:08572411


Komu je služba určena:
dětským a dospělým klientům s funkčním omezením (motorickým, senzorickým, kognitivním)

Stručná charakteristika poskytované služby:
zdravotní a sociální rehabilitace, individuální podpora soběstačnosti – rozvoj schopností potřebných pro zvládání běžných denních aktivit, pracovních aktivit a volnočasových aktivit; podpora plného zapojení klienta do aktivit jeho sociálního prostředí a komunity, rozvoj možností účastnit se každodenního života bez ohledu na zdravotní znevýhodnění