Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Terénní hospicová péče

Název poskytovatele: Křídla andělů, z. ú.
Adresa:Tylova 20, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 607 729 973
E-mail:

klara.vyletova@kaplzen katerina.spourova@kaplzen

Webové stránky:

www.kaplzen.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:terénní
Finanční náročnost:hrazeno ze zdravotního pojištění + částečná úhrada
Právní subjektivita:Zapsaný ústav
IČ:13953231


Domácí zdravotní péče
Registrovaná domácí zdravotní péče je určena všem pacientům bez omezení. Odborná péče je poskytována zdravotními sestřičkami s dlouholetou praxí u vás v domácím prostředí! Jedná se o alternativní způsob, který prodlužuje pobyt pacientů v přirozeném prostředí, přičemž oddaluje či zcela eliminuje potřebu hospitalizace či dlouhodobý pobyt v zařízeních sociálních služeb.

Domácí hospic (terénní hospicová služba)
Domácí hospic je registrovanou zdravotní službou poskytující paliativní péči. Cílem péče odborného multidisciplinárního týmu je pomoc a podpora nevyléčitelně nemocnému a jeho nejbližším v konečné fázi jeho nemoci.

Péče je poskytována v domácím prostředí tak, aby nemocný mohl prožít závěr svého života doma v kruhu svých nejbližších. Prioritou naší organizace je zvyšování kvality života nejlépe bez bolesti a osamocení při zachování lidské důstojnosti.

Základní podmínkou pro poskytování péče je zajištění osoby, která převezme zodpovědnost za každodenní celodenní péči (24 hodin) o nemocného.