Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Program pro osoby v konfliktu se zákonem

Název poskytovatele: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Adresa:Tylova 707/20, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 724 890 073
E-mail:

konfliktsezakonem@cppt.cz

Webové stránky:

www.cppt.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:terénní programy
Finanční náročnost:Zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:25232142


Komu je služba určena:
• osobám ohroženým rizikovým chováním a jeho důsledky
• rodinám, osobám blízkým a angažovaným

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Programu pro osoby v konfliktu se zákonem je podporovat uživatele návykových látek, kteří se ocitli ve výkonu trestu nebo vazby (případně jim tato skutečnost hrozí) při řešení jejich problémů a motivovat je ke změně životního stylu. Pomoci jim s návratem do společnosti a předcházet dalšímu páchání trestné činnosti. Podpora a motivace klientů se děje zejména prostřednictvím osobního případně korespondenčního poradenství. Tyto aktivity pomáhají předcházet zacyklení nežádoucího životního stylu klientů (užívání návykových látek, páchání trestné činnosti) vedoucího k jejich sociálnímu vyloučení a tím současně podporují jejich zařazení do běžného života.