Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Poradna pro občany v nesnázích Plzeň

Název poskytovatele: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Adresa:Resslova 332/12, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 735 795 556
E-mail:

poradna.plzen@diakonie.cz

Webové stránky:

www.diakoniezapad.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:odborné sociální poradenství
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:45331154


Komu je služba určena:
Občanům v nepříznivé sociální situaci, převážně z Plzně a Plzeňského kraje, kteří si nedokáží pomoci vlastními silami.

 Stručná charakteristika poskytované služby:
Poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí v situacích, které spadají do oblastí její činnosti. Usiluje o to, aby občané znali svá práva a povinnosti, znali dostupné služby a uměli vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Poradna poskytuje poradenství především v těchto oblastech:
• ochrana spotřebitele
• trestní právo • bydlení
• pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
• pojištění
• majetkoprávní vztahy a náhrada škody
• rodinné a partnerské vztahy
• sociální dávky a sociální služby
• finanční a rozpočtová problematika (dluhy, půjčky, osobní bankrot)
• zdravotnictví
• školství a vzdělávání
• ekologie, právo životního prostředí
• občanské soudní řízení, exekuční řízení, výkon rozhodnutí
• základy práva ČR, právní systém EU, ústavní právo, veřejná správa apod.

Praktické informace:
Provozní doba:

Pondělí: 8.00-12.00 13.00-17.00

Čtvrtek: 12.00-17.00