Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Adite pro náhradní rodiny

Název poskytovatele: Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Adresa:Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 731 125 429
E-mail:

adite.zapad@diakonie.cz

Webové stránky:

www.diakoniezapad.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:poradenství
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:45331154


Komu je služba určena:
1. Pěstounským rodinám, které mají s organizací Diakonie Západ uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, konkrétně pak:
• osoby pečující (pěstouni nebo poručníci), osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) z Plzeňského kraje
• děti svěřené do pěstounských rodin
• klientem organizace je rovněž každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv (dle § 8 zákona o sociálně právní ochraně dětí)

2. Zájemcům o náhradní rodinnou péči a žadatelům o zprostředkování NRP z Plzeňského kraje

Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytování odborného poradenství zájemcům o NRP a žadatelům o zprostředkování NRP ve fázích rozhodování, přípravy na náhradní rodičovství a v souvislosti s osvojením nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
• Doprovázení pečujících osob při výkonu péče o svěřené děti prostřednictvím klíčového pracovníka, který poskytuje poradenství v oblasti výchovy a péče o svěřené dítě.
• Zajištění odborné pomoci pro svěřené dítě nebo pro pěstouny
• Doprovázení svěřeného dítěte a pečujících osob při kontaktu s rodinou dítěte
• Zajištění různých forem vzdělávání pečujících osob a podpora v plnění jejich povinnosti se vzdělávat
• Podpora pravidelného sdílení své zkušenosti s péčí o svěřené dítě s ostatními pečujícími osobami v rámci vzdělávacích aktivit, klubových a víkendových setkání
• Pořádání odpoledních klubů pro děti v rámci vzdělávání pěstounů se zaměřením na aktivní trávení volného času.
• Zprostředkování respitní (odlehčovací) péče
• Pořádání pravidelných setkání pro veřejnost (osvětová a informační činnost) k tématu NRP

Podrobněji o činnostech služby na www.diakoniezapad.cz.

Praktické informace:
Služba působí také na dalších místech Plzeňského kraje:
Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany – tel. 734 262 561
Nuželická 60, 342 01 Sušice – tel. 733 614 621
Náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice – tel. 605 226 290

Časová dostupnost služby:
pondělí až pátek 8.00 - 18.00 h.