Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Odlehčovací služby

Název poskytovatele: Centrum pobytových a terénních sociálních služeb
Adresa:V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
Kontaktní telefon: 377 830 611
E-mail:

info@centrumzbuch.cz

Webové stránky:

www.centrumzbuch.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:odlehčovací služby
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:státní příspěvková organizace
IČ:00411949


Komu je služba určena:
Osobám s kombinovaným postižením, osobám se zdravotním postižením, osobám s tělesným postižením od 16 do 64 let.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním  služby je na přechodnou dobu zajišťovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.
Hlavním cílem Odlehčovací služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek a regeneraci sil tak, aby byl možný co nejdelší pobyt osoby se zdravotním postižením v rodině. Dále je pak služba poskytována po dobu nezbytně nutnou k překlenutí problémů v rodině – onemocnění pečující osoby, onemocnění jiného člena rodiny, řešení bytové otázky a další negativní události v životě rodiny.

Praktické informace:
Služba je zajišťována nepřetržitě.
Kapacita služby  je 10 lůžek.