Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Klub Atom pro děti a mládež

Název poskytovatele: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Adresa:Sokolovská 74, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 734640496
E-mail:

klub.atom@diakoniezapad.cz

Webové stránky:

www.diakoniezapad.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Finanční náročnost:zdarma.
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:45331154


Komu je služba určena:
Dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let žijícím v lokalitě MO Plzeň 1 a okolí, které:
• se ocitají ve složitých životních podmínkách či situacích ohrožujících jejich zdravý vývoj, mezilidské vztahy, společenské či profesní uplatnění
• se ocitají v situacích vedoucích ke konfliktu se společenskými normami a hodnotami
• se ocitají v ohrožení vyloučení ze společnosti vlivem chudoby, nízké úrovně vzdělání, místa bydlení a etnického nebo národnostního původu
• hledají základnu pro realizaci svých vlastních aktivit

Stručná charakteristika poskytované služby:
Klub Atom pro děti a mládež doprovází a podporuje děti a mládež v lokalitě MO Plzeň 1 a okolí při řešení obtížných i každodenních situací a zvyšuje jejich šance uspět v životě.
Poskytujeme:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (besedy, workshopy, doučování, sportovní a volnočasové programy)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. veřejná vystoupení, výlety, výjezdy, exkurze, setkávání, besedy)
• sociálně terapeutické činnosti (individuální práce s klientem, situační intervence, práce se skupinou, preventivní programy)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí (např. poradenství, informační servis, kontakt s institucemi, doprovod)

Praktické informace:
Provozní doba:
Po 14.00 - 19.00 hod.
Út 14.00 - 19.00 hod.
St 14.00 - 18.00 hod.
Čt 14.00 - 18.00 hod.
Pá zavřeno