Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Archa pro rodiny s dětmi

Název poskytovatele: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Adresa:Prokopova 17, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 733614645
E-mail:

archa.zapad@diakonie.cz

Webové stránky:

www.diakoniezapad.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Finanční náročnost:zdarma.
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:45331154


Komu je služba určena:
Rodině v obtížné životní situaci, která muže být ohrožující pro potřeby a vývoj dětí a rodiče ji nedokáží sami překonat:
• vztahy v rodině (konflikty, rozvod či rozchod rodičů, problematický vztah s rodičem)
• nevhodný výchovný styl rodičů, poruchy chování u dětí
• ekonomicky nepříznivou situaci rodiny (nezaměstnanost, dluhy)
• nepříznivé podmínky v bydlení (způsob a kvalita bydlení, čistota a uspořádanost)
• traumatickou událost v rodině (úmrtí v rodině)
• zdravotní situaci v rodině (dlouhodobé onemocnění, zdravotní postižení)
• rizikové chování v rodině (užívání návykových látek, trestná činnost, domácí násilí)

Stručná charakteristika poskytované služby:
• výchovné poradenství (výchova s ohledem na věk, nastavování režimu, hodnot a norem)
• péče o děti (nácvik zvládání péče v různých stádiích života dítěte, vytváření podnětného prostředí, léčebný režim, zvládání učiva, podpora zájmů dětí, hygiena, příprava na přijetí dítěte)
• podpora psychologa, terapeuta, mediátora
• asistovaný kontakt a asistované předávání dítěte s třetí osobou (dle rozhodnutí soudu)
• finance (práce s rodinným rozpočtem, dluhy, nezaměstnanost) • bydlení (péče o domácnost - vybavení, udržování chodu, nevyhovující bydlení)
• podpora při uplatňování práv a zájmu (doprovod na úřady a instituce, realizace případových setkání s dětmi)

Praktické informace:
Konzultační hodiny (mimo objednané klienty):
Po 9.00 - 18.00 hod.
Út 9.00 - 16.30 hod.
St 9.00 - 16.30 hod.
Čt 12.00 - 18.00 hod.