Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Poradna Bílého kruhu bezpečí

Název poskytovatele: Bílý kruh bezpečí, z.s.
Adresa:Jungmannova 1, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 734 157 200
E-mail:

bkb.plzen@bkb.cz

Webové stránky:

www.bkb.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:odborné sociální poradenství
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:spolek
IČ:47607483


Komu je služba určena:
Obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech trestné činnosti.

Stručná charakteristika poskytované služby:
• pomoc a podporu poskytuje dvojice odborníků z oblasti práva, psychologie a sociální práce, konzultace probíhají diskrétně, v bezpečném prostředí poradny, uživatel má prostor k vyprávění, poradci reagují na jeho zakázku, prioritou je vždy skutečná potřeba oběti trestného činu
• celostátní BEZPLATNÁ nonstop telefonní krizová linka BKB 116 006
• zvlášť zranitelným obětem trestných činů (ZZ OTČ) poskytuje v pracovní dny pomoc klíčová sociální pracovnice, a to formou ambulantní nebo terénní (například doprovody, přípravu na jednání před soudem, zprostředkování navazujících služeb v rámci psychosociální sítě)
• navazující podpůrná psychoterapie je poskytována v rozsahu max. 10 sezení pro jednoho uživatele služby a je nabízená v případě vysoké traumatizace oběti (návrat do běžného života je v těchto případech značně obtížný a terapeutické konzultace přispívají ke stabilizaci a vyrovnání se s následky trestného činu)
• preventivní a odborně vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost

Praktické informace:
Provozní doba: Út, Čt 16.00 - 18.00 hod.
pro ZZ OTČ: Po - Čt 8.30 - 16.00, Pá 9.00 - 15.00 hod.