Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Název poskytovatele: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s.
Adresa:Tylova 14, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 776038463
E-mail:

mhanzlicek@snplzen.cz

Webové stránky:

www.snplzen.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP
Finanční náročnost:Zdarma
Právní subjektivita:pobočný spolek
IČ:70950431


Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Zajištujeme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pořádáme kurzy pro seniory a ZP (PřeSPo, Neleníme), výlety a zájezdy (Poznej svůj kraj), sportovní akce a akce pro CODA a sluchově postižené děti.

Praktické informace:
Provozní doba:
ambulance:
Po, Út 12.00 - 16.00 hod.
St, Čt 12.00 - 18.00 hod.

terén:
3. sobota v měsíci 8.00 - 12.00 hod.