Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Odborné sociální poradenství

Název poskytovatele: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s.
Adresa:Tylova 14, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 602616785
E-mail:

voriskova@snplzen.cz

Webové stránky:

www.snplzen.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:odborné sociální poradenství
Finanční náročnost:Zdarma
Právní subjektivita:pobočný spolek
IČ:70950431


Komu je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Cílem služby je zabránit sociálnímu vyloučení sluchově postižených, hledat optimální řešení osobní situace, ve které se uživatel služby nachází, předávat uživateli vhodnou komunikační formou (odezírání, znakový jazyk, přepis v reálném čase atd.) informace o jeho právech a možnostech vzdělávání, zaměstnávání. Pomoc při vyplňování dotazníku, formulářů atd. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí a zprostředkování navazujících služeb.

Praktické informace:
Provozní doba:
Po, Út 8.00 - 16.00 hod.
St, Čt 8.00 - 17.00 hod.
Pá 8.00 - 14.00 hod.