Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Sociální rehabilitace

Název poskytovatele: SENs z.s., Centrum péče o děti s vývojovou poruchou
Adresa:Josefa Knihy 225, 337 01 Rokycany
Kontaktní telefon: 605572499
E-mail:

vyvojoveporuchy@seznam.cz

Webové stránky:

www.sensautismus.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:sociální rehabilitace
Finanční náročnost:Zdarma.
Právní subjektivita:spolek
IČ:04312902


Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi od 2 do 18 let s diagnostikovanou vývojovou poruchou, která významněji zasahuje do chování, komunikace a narušuje sociální začlenění jedince (nejčastěji autismus, vývojové vady řeči, disharmonický vývoj osobnosti atd.).

Stručná charakteristika služby:
Cílem je dosažení maximální samostatnosti, autonomie a sociálního začlenění jedince.

Praktické informace:
Provozní doba:
ambulance Rokycany:
Pá 12.00 - 15.00 hod. - mladší děti
Pá 15.00 - 17.00 hod. - děti 15-18 let


terénní služby:
Út 11.00 - 13.00 hod.- mladší děti
Út 13.00 - 15.00 hod.- děti 15-18 let