Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Zájmové kroužky pro handicapované

Název poskytovatele: Sdružení Ty a Já, z.s.
Adresa:Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 776488008
E-mail:

sdruzenityaja@seznam.cz

Webové stránky:

www.sdruzenityaja.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:zájmové činnosti a vzdělávání
Finanční náročnost:Za úhradu
Právní subjektivita:spolek
IČ:27007278


Komu je služba určena:
Mladým lidem od 15 let s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením.

Stručná charakteristika poskytované služby:
V odpoledních hodinách nabízíme volnočasové aktivity:
Hudební kroužek-s lektorkou za doprovodu kytary zpívání populárních písní, vlastní tvorba a parodie. (Vystoupení na akcích pro veřejnost).
Taneční kroužek-s ohledem na postižení klientů se připravuje choreografie jednoduchých tanečních prvků na vybrané téma. (Vystoupení na akcích pro veřejnost).
Výtvarný kroužek-je zaměřen na rukodělnou činnost a různé výtvarné techniky
Zdravotní cvičení-pod vedením studentů medicíny jednoduché protahovací a posilovací cviky a míčové hry.
Keramický kroužek–práce s hlínou podporuje jemnou motoriku rukou a představivost při tvorbě vlastních výrobků

Praktické informace:
kapacita 8-14 osob, bezbariérové prostory