Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dopolední klub

Název poskytovatele: Sdružení Ty a Já, z.s.
Adresa:Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 776488008
E-mail:

sdruzenityaja@seznam.cz

Webové stránky:

www.sdruzenityaja.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:zájmové činnosti a vzdělávání
Finanční náročnost:Za úhradu
Právní subjektivita:spolek
IČ:27007278


Komu je služba určena:
Mladým lidem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením, kteří již ukončili školní docházku a nemohou se uplatnit na trhu práce.

Stručná charakteristika služby:
Dopolední klub nabízí smysluplné trávení volného času v kolektivu vrstevníků. U klientů se zaměřujeme na udržování a rozvoj získaných znalostí a dovedností. S ohledem na jejich postižení podporujeme hlavně jejich soběstačnost, sebeobsluhu, individuální zájmy. Náplní klubu jsou například výtvarné a rukodělné činnosti, vaření, práce s počítačem, vyhledávání informací, hraní společenských her, návštěvy muzeí, výstav a výlety po Plzni a okolí. Nabízíme pomoc a podporu celé rodině při zvládání životních a osobních situací.

Praktické informace:
Provozní doba Po - Čt 9.00 - 14.00 hod.
Kapacita 10-12 osob.
Klub je bezbariérový.