Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Dopolední klub

Název poskytovatele: Sdružení Ty a Já, z.s.
Adresa:Resslova 14, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 776488008
E-mail:

sdruzenityaja@seznam.cz

Webové stránky:

www.sdruzenityaja.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:zájmové činnosti a vzdělávání
Finanční náročnost:Za úhradu
Právní subjektivita:spolek
IČ:27007278


Komu je služba určena:
Mladým lidem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením, kteří již ukončili školní docházku a nemohou se uplatnit na trhu práce.

Stručná charakteristika služby:
Náplní klubu je udržování a rozvoj nabytých dovedností, výtvarné a rukodělné činnosti, návštěvy muzeí a galerií, výlety po Plzni i okolí.

Praktické informace:
Klub je otevřen Po - Čt 9.00 - 14.00 hod.
Kapacita 8 - 10 osob.
Klub je bezbariérový.