Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ŠNEČEK

Název poskytovatele: Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Adresa:Partyzánská 55, 312 05 Plzen
Kontaktní telefon: 378 037 823, 724 888 807, 378 037 811
E-mail:

siplova@plzen.eu; tytlova@plzen.eu

Webové stránky:

www.detskecentrumplzen.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:zdravotní služby, ošetřování
Finanční náročnost:příspěvek na úhradu pobytu a péče
Právní subjektivita:příspěvková organizace
IČ:40526666


Komu je služba určena:
Dětem od narození do předškolního věku a jejich rodinám.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Zařízení poskytuje okamžitou ochranu a pomoc dětem v tísni. Jedná se o děti bez přiměřené péče, jejichž život, zdravotní stav, vývoj či základní práva jsou ohrožena. Pomáhá rodinám, které se na přechodnou dobu nemohou o své dítě postarat. Poskytuje pomoc dětem zanedbávaným, týraným, zneužívaným. Je zde zajištěno přímé zaopatření, péče ošetřovatelská, výchovná, psychologická, sociální i zdravotní. Děti jsou přijímány na žádost rodičů, obecního úřadu nebo z rozhodnutí soudu. Důraz je kladen na práci s rodinou - poradenství.

Praktické informace:
Zařízení má nepřetržitý provoz, péče je zajištěna formou rodinných buněk.
Pobyt má být dočasný - do vyřešení situace.