Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Raná péče Kuk

Název poskytovatele: Raná péče Kuk, z.ú.
Adresa:Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 420 035, 724 400 815
E-mail:

plzen@ranapece.eu

Webové stránky:

www.ranapecekuk.eu

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:raná péče
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:ústav
IČ:29109663


Komu je služba určena:
Rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje, od narození do 7 let, na celém území Plzeňského a Karlovarského kraje.

Stručná charakteristika poskytované služby:
• poskytujeme konzultace přímo v rodině, v jejím přirozeném prostředí, a to v rozsahu 1x za 1 – 3 měsíce dle potřeb rodiny
• předáváme odborné rady a informace, které rodině pomáhají zorientovat se v situaci a najít možnosti řešení
• nabízíme:
o sdílení a podporu v náročné životní situaci
o doporučení týkající se vývoje dítěte s postižením, metod práce s ním, návrhy na vhodné pomůcky a možnost jejich zapůjčení
o doporučení ke zrakové stimulaci a zrakovému tréninku
o zkušenosti z jiných rodin dětí s postižením
o kontakty na odborníky z různých oborů
o informace o vzdělávání dětí s postižením
o využití sociální dávek a jiných možností získávání financí