Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Raná péče Kuk

Název poskytovatele: Raná péče Kuk, z.ú.
Adresa:Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377420035
E-mail:

plzen@ranapece.eu

Webové stránky:

www.ranapecekuk.eu

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:raná péče
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:ústav
IČ:29109663


Komu je služba určena:
Rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje, od narození do 7 let, na celém území Plzeňského a Karlovarského kraje.

Stručná charakteristika poskytované služby:
• terénní konzultace – pravidelné konzultace u klientských rodin, odborné poradenství pro rodiče, stimulace vývoje dítěte
• odborné konzultace k rozvoji zrakového vnímání, posouzení zrakových funkcí
• doporučování a půjčování speciálních a kompenzačních pomůcek
• telefonické poradenství a zasílání materiálů
• semináře pro rodiče, setkávání rodin