Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Výcvik asistenčních psů a poskytování canisterapie

Název poskytovatele: Pomocné tlapky o.p.s.
Adresa:V. Kratochvíla 1073, 332 02 Starý Plzenec
Kontaktní telefon: 724279599
E-mail:

info@pomocnetlapky.cz

Webové stránky:

www.pomocnetlapky.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:osobní asistence
Finanční náročnost:Zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:26322641


Stručná charakteristika poskytované služby:
Zabýváme se výchovou a výcvikem asistenčních psů pro tělesně postižené. Vycvičené psy předáváme zdarma do dlouhodobého užívání zejména klientům zcela či částečně upoutaným na invalidní vozík, ale i lidem s epilepsií, dětem s poruchou autistického spektra a lidem s kombinovaným postižením. Věnujeme se také výcviku vodících psů pro nevidomé.
Klientovi pomůžeme s vyřízením potřebných formalit spojených především s podáním žádosti o úhradu vodícího psa na příslušné úřady.

Doplňkovou činností je provádění canisterapie v praxi, testování canisterapeutických psů a vzdělávání psovodů. Canisterapeutické rezidenční psy poskytujeme i pro zařízení zvláštního režimu. Informace o těchto aktivitách najdete v záhlaví uvedené webové stránky nebo na adrese www.canisterapie.cz.