Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Sociálně aktivizační služby ProCit

Název poskytovatele: Občanské sdružení ProCit, z.s.
Adresa:Smetanovy Sady 15, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 777700767
E-mail:

procitsoc@centrum.cz

Webové stránky:

www.autismusprocit.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Finanční náročnost:Zdarma
Právní subjektivita:spolek
IČ:22909486


Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi (s handicapem, s poruchou autistického spektra, děti od 1 do 26 let věku)

Stručná charakteristika služby:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• nácviky sociálních dovedností
• zprostředkování sociálních kontaktů
• odborná práce s dítětem a rodinou, sociálně-terapeutické činnosti
• spolupráce s dalšími odborníky, se školou
Zejména: základní odborné a krizové poradenství, zprostředkování dalších služeb, pomoc při uplatňování oprávněných práv a zájmů, odborné terapeutické aktivity, situační intervence.

Praktické informace:
Ambulantní služby pro veřejnost:
Út 14.00 - 19.00 hod.

Terénní služby:
St 15.00 - 18.00 hod.,
Čt 15.00 - 18.00 hod.

Objednaní klienti: Po - Pá 9.00 - 18.00 hod.