Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Péče o zdravotně a sociálně znevýhodněné děti

Název poskytovatele: Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Adresa:Na Chmelnicích 6, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 378 037 823, 378 037 821, 724 888 807
E-mail:

siplova@plzen.eu; tytlova@plzen.eu

Webové stránky:

www.detskecentrumplzen.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:zdravotní služby, ošetřování
Finanční náročnost:příspěvek na zaopatření
Právní subjektivita:příspěvková organizace
IČ:40526666


Komu je služba určena:
Dětem od narození do tří let věku, jejich matkám, rodičům, žadatelům o náhradní rodinnou péči.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Poskytujeme komplexní péči dětem se specifickými zdravotními potřebami od narození zpravidla do tří let věku (péče zdravotní, ošetřovatelská, rehabilitační, psychologická, sociální, výchovná). Jedná se zejména o děti s vrozenými vadami, s postižením, chronicky nemocné, ohrožené rizikovým sociálním prostředím, opuštěné, týrané, zanedbávané, zneužívané. Nabízíme odlehčovací služby, odbornou poradenskou pomoc rodinám vlastním či náhradním (poradenství v péči o dítě, psychologické, sociální poradenství, provázení v těžké životní situaci ). Matkám (rodičům) umožňujeme zácvikový či diagnosticko-terapeutický pobyt a podporu v rodičovských kompetencích. Nabízíme krizovou pomoc matce a dítěti. Podílíme se na přípravě žadatelů o náhradní rodinnou péči a zajištujeme diagnostiku a přípravu dětí před umístěním do náhradní rodinné péče.

Praktické informace:
Zařízení má nepřetržitý provoz a péči zajišťuje odborný personál.