Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Osobní asistence

Název poskytovatele: Muži a ženy, o.p.s.
Adresa:Vejprnická 20, 318 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 775563611
E-mail:

maz@muziazeny.cz

Webové stránky:

www.muziazeny.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:osobní asistence
Finanční náročnost:Za úhradu
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:28523369


Komu je služba určena:
Zejména seniorům a lidem se zdravotním postižením, včetně dětí.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Nabízíme síť osobních asistentů, kteří pomáhají klientům a jejich rodinám v nejrůznějších osobních a sociálních situacích. Protože si naši pomocníci sami prošli zkouškou života se zdravotními či jinými potížemi, dokáží se velmi dobře vcítit do potřeb a pocitů druhých. Jsou empatickými pomocníky, dokáží většinu věcí vyřídit za klienta a poradí si s nejrůznějšími problémy, které život ve stáří, nemoci či s postižením přináší. Klienti tuto okolnost hodnotí pozitivně, někteří dokonce vnímají pomoc nikoliv jako jednostrannou, ale jako vzájemnou. Proto naši službu nazýváme „Zrcadlovou pomocí“.

Praktické informace:
Službu poskytujeme v přirozeném sociálním prostředí klienta - v místě bydliště i mimo bydliště - např. pobytová služba apod., v předem dohodnutém čase dle potřeb klienta (lze dlouhodobě i krátkodobě) a za úhradu v souladu s aktuálním ceníkem.