Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Terénní programy

Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s.
Adresa:Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 240 090, 777 367 650, 777 367 651
E-mail:

helena.urbanova@clovekvtisni.cz; barbora.cimlerova@clovekvtisni.cz

Webové stránky:

www.clovekvtisni.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:terénní programy
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:25755277


Komu je služba určena:
Lidem v tíživých životních situacích na základě jejich individuálních potřeb:
• dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy či opouštějícím zařízení ústavní péče
• imigrantům a azylantům
• obětem domácího násilí
• obětem trestné činnosti
• osobám bez přístřeší
• osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách
• osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
• pachatelům trestné činnosti
• menšinám

Stručná charakteristika poskytované služby:
Pomáháme při řešení problémů spojených např. s nezaměstnaností, bydlením, finančními a rodinnými problémy, soudními spory, zařizování dokladů a dokumentů atd. Služba je poskytována terénní formou (v domácnosti klienta), součástí služby je doprovod na úřady a další instituce a zprostředkování souvisejících odborných služeb. V případě zájmu uživatele služby je možné domluvit konzultace i v kanceláři organizace. V rámci služby poskytujeme informace o právech, povinnostech a variantách řešení ve vztahu k situaci, ve které se člověk právě nachází. Jedná se např. o informace z oblasti sociální, právní, atp. Lidem využívajícím službu se dále snažíme pomáhat k tomu, aby mohli/uměli využít existujících možností řešení situace, včetně případného doprovodu a zprostředkování jednání s institucemi, které se podílejí na řešení jejich situace. Nabízíme také zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky.