Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Probační a resocializační programy

Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s.
Adresa:Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 240 090, 602 363 026
E-mail:

vlastimila.feistingerova@clovekvtisni.cz

Webové stránky:

www.clovekvtisni.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:poradenství
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:25755277


Komu je služba určena:
Lidem, kteří se dopustili protiprávního jednání či porušili společenské normy:
• mladistvým, kteří se dopustili protiprávního jednání, majícím výchovné problémy
• osobám podmíněně odsouzeným, vykonávajícím jiný alternativní trest
• osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody
• osobám s dohledem Probační a mediační služby

Stručná charakteristika poskytované služby:
Nabízíme program sociálního výcviku pro dospělé i mladistvé, psychosociální podporu a program předcházení předluženosti a nezaměstnanosti a snažíme se o minimalizaci nejvýznamnějších rizik jejich recidivy a posílení společenského začlenění podpořených osob. Náš program umožňuje jednak úspěšný výkon alternativního trestu, především pak zvýšení kompetencí, sebepoznání, reflexi protiprávního jednání a jeho dopadu i řešení praktických problémů.
Zaměřujeme se na dvě cílové skupiny:
• mladiství (15 – 18 let)
• dospělí
Oba programy mají dlouhodobější charakter a skládají se z individuálních schůzek s naším pracovníkem. Na program je navázaná pomoc dalších odborníků. Program realizujeme v úzké spolupráci s Probační a mediační službou, Vězeňskou službou, sociálními kurátory a OSPOD.