Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Odlehčovací služby Stod

Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace
Adresa:28. října 377, 333 01 Stod
Kontaktní telefon: 773 259 033
E-mail:

karla.burdova@cssstod.eu

Webové stránky:

www.cssstod.eu

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:odlehčovací služby
Finanční náročnost:Za úhradu
Právní subjektivita:příspěvková organizace
IČ:48333841


Komu je služba určena:
Osobám s mentálním a kombinovaným postižením, osobám s tělesným či zdravotním postižením se střední nebo vysokou mírou potřebné podpory po dobu, kdy se o ně nemůže postarat osoba či rodina, která se o ně jinak stará.
Služba není určena: Osobám s akutní a neléčenou závislostí na návykových látkách, osobám s poruchou autistického spektra spojenou s agresivitou a osobám, které splňují zákonné důvody pro odmítnutí žadatele o službu.

Praktické informace:
3 místa pro pobytovou odlehčovací službu