Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Odborné sociální poradenství

Název poskytovatele: Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s.
Adresa:Koterovská 134, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377440854
E-mail:

plzen@czppk.cz

Webové stránky:

www.czppk.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:odborné sociální poradenství
Finanční náročnost:Půjčovna kompenzačních pomůcek za úhradu, poradenství zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:26594382


Komu je služba určena:
• osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a typu zdravotního postižení
• rodinným příslušníkům osob se zdravotním postižením a seniorů
• opatrovníkům osob s omezenou svéprávností
• právnickým osobám pracujícím ve prospěch osob zdravotně postižených a seniorů

Stručná charakteristika poskytované služby:
Poslání služby: prostřednictvím informací a zprostředkováním navazujících služeb poskytnout uživateli podporu a pomoc, najít správný směr sociální intervence, posilovat jeho důvěru ve vlastní schopnosti při řešení nastalé nepříznivé sociální situace:
• informace, podpora a pomoc při řešení nepříznivé životní situace seniorů a osob se zdravotním postižením
• zprostředkování navazujících služeb
• poradenství týkající se dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi
• poradenství týkající se příspěvku na péči
• informace týkající se postupu při uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociální služby
• pomoc při zpracování žádosti, podání a odvolání určených poskytovatelům sociálních služeb a orgánům veřejné správy ve věcech sociálních služeb a sociálního zabezpečení
• informace a rady při výběru a možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
• spolupráce a poradenství ostatním organizacím pracujícím s osobami se zdravotním postižením a seniory

Praktické informace:
Provozní doba:
Po 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Út 8.00 - 13.00 hod.
St 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Čt 8.00 - 13.00 hod.
Pá 8.00 - 13.00 hod.