Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Název poskytovatele: Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
Adresa:V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
Kontaktní telefon: 377 830 611
E-mail:

info@centrumzbuch.cz

Webové stránky:

www.centrumzbuch.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:domovy pro osoby se zdravotním postižením
Finanční náročnost:Za úhradu
Právní subjektivita:státní příspěvková organizace
IČ:00411949


Komu je služba určena:
Osobám s kombinovaným postižením, osobám se zdravotním postižením, osobám s tělesným postižením.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž životní situace nemůže být řešena členy rodiny a nemůže být zajištěna za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy,
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společným prostředím,
- sociálně-terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Uživatelé mají zajištěnou komplexní léčebně-preventivní, zdravotně-ošetřovatelskou a léčebně-rehabilitační péči.

Praktické informace:
Služba je zajišťována nepřetržitě.
Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením je 120 míst.