Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Odlehčovací služby CENTRUM HÁJEK

Název poskytovatele: CENTRUM HÁJEK z.ú.
Adresa:Šťáhlavice 158, 332 03 Nezvěstice
Kontaktní telefon: 602692763
E-mail:

info@centrumhajek.eu

Webové stránky:

www.centrumhajek.eu

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:odlehčovací služby
Finanční náročnost:Za úhradu. Aktuální ceník na www.centrumhajek.eu
Právní subjektivita:ústav
IČ:22845798


Komu je služba určena:
Dětem ve věku od 1 do 18 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením; s lehkou, střední, těžkou a hlubokou mentální retardací.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním sociální služby je poskytovat uživateli na základě individuálního plánování smysluplné vyplnění volného času a pomoci rodině v nenadálých životních situacích s péčí o jejich děti, které vyžadují speciální péči. Cílem je snížit zátěž rodiny a podpořit společný rodinný život rodiny s postiženým dítětem.
Obsah služby:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Praktické informace
krásné prostředí uprostřed lesů u zámku zámku Kozel, 10 km od Plzně

Provozní doba: Po - Pá 7.30 - 16.00 hod.